Jäsenyys

Kuka voi liittyä jäseneksi?

Suomen Jalkojenhoitaja- ja Jalkaterapeuttiliiton sääntöjen mukaisesti liiton varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on suorittanut jalkojenhoitajan (ennen vuotta 1996) tai jalkaterapeutin tutkinnon. Jalkaterapeuttiopiskelijat voivat hakea liiton opiskelijajäsenyyttä. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä myös jalkojenhoitajatutkinnon (jalkojenhoitaja AT) lisäksi jonkin muun sosiaali- ja terveysalan tutkinnon suorittanut henkilö. Jäsenyys hyväksytään kirjallisen hakemuksen perusteella.

 

Miten erota liitosta?

Mikäli jäsen haluaa erota liitosta, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti liiton hallitukselle. Sähköpostia voi laittaa jäsenvastaavalle jasenasiat@sjjl.fi  Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet liittoa kohtaan päättyvät eroamisvuoden viimeisenä päivänä. Huomioithan, että jäsenmaksun maksamatta jättäminen ei ole eroamisilmoitus.

 

 

 

Hinnasto

JäsenlajitVuosihinta
Palkansaajajäsenyys (+ Tehyn jäsenyys)54€ + Tehyn jäsenmaksu
Yrittäjäjäsenyys (+ Tehyn jäsenyys)54€ + Tehyn jäsenmaksu
Jäsenyys (ilman tehyn jäsenyyttä)108€

Opiskelijajäsenyys

0€

Eläkeläisjäsenyys30€
Kannattajajäsenyys200€

Jäsenmaksun puolitus / jäsenyys äitiysloman, työttömyyden tai jatko-opiskelun aikana

Myönnetään yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Jäsenmaksun puolitusta

tulee anoa jäsenvastaavan kautta hallitukselta.

27€ Tehyn jäsenenä

54€ ilman tehyn jäsenyyttä