Yhdistys

SJJL ry

 

Suomen Jalkojenhoitaja- ja Jalkaterapeuttiliiton keskeisenä tavoitteena on jalkaterapia-alan kehittäminen. Valtakunnalliseen jalkaterapiakoulutuksen kehittämistyöhön on osallistuttu yhteistyössä alan oppilaitosten kanssa mm. opinnäytetöiden ja koulutusten suunnittelun osalta. Liitto on myös kannustanut hyvin ansioituneita jalkaterapeuttiopiskelijoita stipendeillä.

Jäsenistön ammattitaidon ylläpitämiseksi järjestön toimintaan kuuluvat opinto- ja koulutuspäivät. Opinto- ja koulutuspäivien luennoitsijoina on vieraillut myös kansainvälisiä asiantuntijoita. Kansainvälisen järjestön jäsenyys tarjoaa jäsenillemme mahdollisuuden perehtyä alan kansainväliseen kehitykseen.

Jalkaterapia-alan tunnettavuutta maassamme lisäämään järjestö on tuottanut ohjaus- ja markkinointimateriaalia. Osallistumalla valtakunnallisiin väestölle suunnattuihin sekä terveysalan ammattilaisten tapahtumiin, on tietoisuutta alasta saatu lisättyä.