Opiskelijoille

Jalkaterapian koulutus


Suomessa jalkaterapeutiksi voi opiskella Metropolian ammattikorkeakoulussa Helsingissä ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa (XAMK) Savonlinnassa. Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä. Molemmissa oppilaitoksissa on mahdollista opiskella Jalkaterapian tutkinto päivä- tai monimuoto-opintoina. Opiskelu koostuu teoriaopetuksesta, projektioppimisesta, käytännön opetuksesta ja työelämäharjoittelusta. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus vaihto-opiskeluun kansainvälisissä partnerioppilaitoksissa (Belgia, Ranska, Espanja).

Koulutussisältöön voi tutustua lisää oppilaitosten tutkinnon esittelyiden kautta. 

Jalkaterapeutti edistää jalkojen terveyttä, tutkii, selvittää ja ennaltaehkäisee kaikenlaisia alaraajojen ongelmia. Jalkaterapeutteja työskentelee perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, lääkäriasemilla, kuntoutuslaitoksissa, konsultaatio-, myynti- ja projektitehtävissä, yrittäjinä ja apuvälineitä valmistavissa yrityksissä.

Työssään jalkaterapeutti tulee kohtaamaan erilaisia alaraajojen rasitus- ja akuuttivammoja, muutoksia alaraajojen biomekaniikassa, vaativia iho- ja kynsimuutoksia sekä mm. diabeteksen ja reuman aiheuttamia komplikaatioita. Keskeisiä hoito- ja kuntoutusmenetelmiä ovat jalkaterveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus, iho- ja kynsimuutosten sekä jalkahaavojen hoito, apuvälineterapia (mm. yksilölliset tukipohjalliset ja erityisjalkineet), terapeuttinen harjoittelu sekä manuaalinen terapia.


Liiton opiskelijajäsenyys


Jalkaterapeuttiopiskelijoille SJJL:n jäsenyys on ilmaista opintojen ajan, jonka jälkeen liiton jäseneksi täytyy hakea uudelleen. Jäsenenä saat Podoprint lehden neljä kertaa vuodessa, sekä pääset osallistumaan liiton järjestämiin tapahtumiin ja koulutuksiin. Katso kaikki jäsenedut täältä.


Hallituksen opiskelijajäsen


Molemmilla jalkaterapiaa opettavilla oppilaitoksilla on omat hallituksen jäsenensä, jotka toimivat viestinviejinä liiton ja koulun välillä. SJJL:n hallituksen opiskelijajäsenet osallistuvat mm.

säännöllisesti järjestettäviin liiton hallituksen kokouksiin, ovat mukana järjestämässä jalkaterapiapäiviä ja tiedottavat liiton toiminnasta ja ajankohtaisista asioista oman oppilaitoksen opiskelijoille.