Kansainvälisyys


SJJL ry on ollut kansainvälisen International Federation of Podiatrists (FIP) järjestön jäsen vuodesta 1961 alkaen. FIP:n jäsenyyden myötä SJJL ry on automaattisesti myös eurooppalaisen European Council of Podiatrists jäsen. Näiden lisäksi liitto erilaisissa pohjoismaisissa, eurooppalaisissa tai globaaleissa verkostoissa. Yhtenä esimerkkinä näistä on Nordic Diabetic Foot yhteistyö.


International Federation of Podiatrists (FIP)


FIP on kansainvälinen jalkaterapeutit yhdistävä liitto, johon kuuluu jalkaterapeuttijärjestöjä 29 maasta. FIP on perustettu vuonna 1947. Järjestön missiona on edustaa jalkaterapeutteja maailmanlaajuisesti, edistää jalkaterapiaa ammattina ja vaikuttaa globaaliin terveyspolitiikkaan. Järjestön virallinen osoite on Pariisissa Ranskassa.

FIP järjestää joka toinen tai kolmas vuosi laajan kansainvälisen jalkaterapian maailman konferenssiin, johon kokoontuu useita satoja jalkaterapeutteja ympäri maailmaa.

FIP järjestää sääntöjensä mukaisesti vuosikokouksen (Annual General Meeting) kerran vuodessa. Kokous pidetään joka vuosi eri paikassa ja järjestelyvastuista vastaa yleensä joku jäsenmaa. SJJL ry:n edustajana kokouksissa on toiminut Minna Stolt vuoteen 2022 asti. Vuodesta 2023 lähtien tehtävässä toimii Emma Laakkio-Saari. Viimeisten vuosien kokouspaikat ovat olleet:

· 2023 Lille, Ranska

· 2022 Valletta, Malta

· 2021 online

· 2020 online 

· 2019 Miami, Yhdysvallat

· 2018 Hong Kong

· 2017 Tübingen, Saksa

· 2016 Montreal, Kanada

· 2015 Ateena, Kreikka

· 2014 Reykjavik, Islanti

· 2013 Rooma, Italia

· 2012 Glasgow, Skotlanti

Kansainväliseen toimintaan kuuluu myös vuosittainen International Podiatry Day, jota juhlitaan 8.10. Vuosittaisen teemapäivän tarkoituksena on lisätä tietoisuutta jalkaterveyden hoidosta ja jalkaterapeutin ammatista kansainvälisessä mittakaavassa. Tavoitteena on, että jokainen FIP:n jäsenmaihin kuuluva kansallinen jäsen osaltaan edistää alan tunnettuutta omassa työyksikössä, paikkakunnalla tai alueella. Katso lisätietoja FIP:n toiminnasta  https://www.fip.global/.


European Council of Podiatrists (ECP)


ECP on Euroopan jalkaterapeuttiliitot yhdistävä taho. Se pyrkii edistämään jalkaterapeuttien ja jalkaterapian koulutusta ja asemaa Euroopan tasolla. Toiminnan pääpaino eurooppalaisen

jalkaterapeuttikoulutuksen harmonisoiminen yhdenmukaisemmaksi eri maissa. Tämän lisäksi jalkaterapeuttien ammatillinen osaaminen ja sen edistäminen on yksi ECP:n tavoitteista.

ECP:n toimintaa johtaa puheenjohtaja yhdessä neljän henkilön kanssa (johtoryhmä). FIP:n vuosikokouksen yhteydessä myös Euroopan tason European Council of Podiatrists pitää oman tapaamisen Euroopan alueen jäsenmaiden edustajille. Ktso lisätietoja ECP:n toiminnasta https://www.fip.global/european-council-of-podiatrists.