Hallituksessa työskennellään


Kunfo on kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen foorumi. 


OKM (Opetus- ja kulttuuri ministeriö) ja STM (Sosiaali- ja Terveys Ministeriö) ovat perustaneet sen vuosille 2021-2023. Kehittämisfoorumin tavoitteena on luoda suunnitelma kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseksi vuosille 2024-2030. Koulutustyöryhmän tarkoituksena on ollut valmistella ehdotuksia tulevaisuuden Kuntoutuksen koulutuksen rakenteesta, tutkintonimikkeistä ja koulutuspoluista. Tämän työryhmän työskentelyä ja ehdotelmia olemme liittona päässeet kommentoimaan. Myös Tehy sekä muut kuntoutusalan järjestöt ja oppilaitokset ovat antaneet niin omia kuin SJJL:n kanssa yhteisiä kannanottoja. 

Koulutustyöryhmä on valmistellut erilaisia ehdotuksia tulevaisuuden kuntoutuksen koulutuksen rakenteista, tutkintonimikkeistä ja koulutuspoluista. Uudistusehdotukset ovat koskeneet kaikkia kuntoutuksen tutkintolinjoja: Jalkaterapeutti, Fysioterapeutti, Toimintaterapeutti, Apuvälineteknikko, Osteopaatti, Naprapaatti ja Kuntoutuksen ohjaaja. Liittomme kanta on ollut koulutuksen jatkaminen nykyisellään. Uudistusehdotukset ovat osin olleet hyvin radikaaleja. Metropolian, Xamkin ja meidän aktiivinen työskentely on tuottanut tulosta, sillä tammikuussa tilanteemme näytti positiiviselta. Kolmessa ehdotuksessa neljästä jalkaterapeutin tutkintonimike ja koulutuspolku pysyi ennallaan. Yhdessä ehdotelmassa ennallaan pysyisivät vain fysioterapeutti ja toimintaterapeutti. Kaikki viisi muuta tutkintoa, mukaan lukien jalkaterapeutin tutkinto, muutettaisiin toisia koulutuksia täydentäviksi. Tämä on rohkea ja suuri ehdotelma, joten siksi toivon mukaan myös epätodennäköinen. Koulutustyöryhmän loppuraportin valmistumisen ajankohta on vaihdellut, mutta tiedotamme asiasta sen valmistuttua.  

Lisätietoja pääset lukemaan osoitteesta https://okm.fi/kunfo