Yhdistyksemme

 

Suomen Jalkojenhoitaja- ja Jalkaterapeuttiliitto ry (SJJL),

Finlands Fotvårdares och Fotterapeuters Förbund r.f.

on jalkojenhoitajat ja jalkaterapeutit yhdistävä liitto.

 

 

Organisaatio

Hallituksen muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja neljä jäsentä. Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Hallituksen kokouksiin osallistuvat kutsuttuina Podoprintin päätoimittaja ja opiskelijoiden edustaja.

 

Paikallisosastot

Rekisteröimättömiä paikallisosastoja on kaksitoista. Ne toimivat alueittain, järjestäen jäsenistön toiveitten mukaista koulutus- ym. toimintaa. Paikallisosaston alueella toimivat jäsenet valitsevat keskuudestaan paikallisosaston yhdyshenkilön.

 

Vuosikokous

Vuosikokous on järjestön ylin päättävä elin. Vuosikokoukseen voivat osallistua kaikki järjestön jäsenet ja se pidetään sääntöjen mukaisesti keväällä, yleensä kevätopintopäivien yhteydessä. Jäsenille lähetetään postitse vuosikokouskutsu sekä kokousasiakirjat. Vuosikokous valitsee puheenjohtajan kolmen ja hallituksen jäsenet kahden vuoden määräajaksi. Vuosikokouksessa käydään läpi mm. liiton vuosikertomus ja tilinpäätös sekä seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja budjettiarvio. Äänestystilanteissa liiton opiskelijajäsenillä ei ole äänioikeutta.