Yhdistyksemme

 

Suomen Jalkojenhoitaja- ja Jalkaterapeuttiliitto ry (SJJL),

Finlands Fotvårdares och Fotterapeuters Förbund r.f.

on jalkojenhoitajat ja jalkaterapeutit yhdistävä liitto.


Suomen Jalkojenhoitaja- ja Jalkaterapeuttiliito on 1960 perustettu yhdistys. Liiton päämäärä on yhdistää jalkojenhoitaja- ja jalkaterapeuttitutkinnon suorittaneet jalkaterveyden ammattilaiset. Edistää heidän ammatillista osaamistaan ja kehittää sitä kautta alaa sekä olla ammatillisena edunvalvojana. Edunvalvonnassa meitä auttaa Tehy Ry, jonka kanssa olemme solmineet yhteistyösopimuksen. Teemme myös yhteistyötä muiden ammattiliittojen ja potilasjärjestöjen kanssa. Valtakunnalliseen jalkaterapiakoulutuksen kehittämistyöhön olemme osallistuneet yhteistyössä ammattikorkeakoulujen  kanssa mm. opinnäytetöiden ja koulutusten suunnittelun osalta.

Järjestämme jäsenistölle joka vuosi jalkaterapiapäivät sekä muita ammatillisia koulutuksia. Liitto on myös kansainvälisen International federation of podiatrists järjestön jäsen. Kts. kansainvälinen toiminta.  Jalkaterapia-alan tunnettavuutta maassamme lisäämään järjestö on tuottanut ohjaus- ja markkinointimateriaalia. Osallistumalla valtakunnallisiin väestölle suunnattuihin sekä terveysalan ammattilaisten tapahtumiin, on tietoisuutta alasta saatu lisättyä.