Xamk Pulse järjestää: Jalkaterapeuttien täydennyskoulutus

Alustava ohjelma:

1. Päivä
Subtalaarinivelen liikeakseli ja sen tutkiminen palpaatiomenetelmällä

  • ST-nivelen anatomia: tyypilliset piirteet, eroavaisuudet/variaatiot, vaikutukset jalkaterän rakenteeseen ja toimintaan.
  • ST-nivelen liikeakselin tutkiminen: Kehittäjä, biomekaaninen tausta → kinematiikka, kinetiikka, mekaniikan lait
  • Liikeakselin variaatiot
  • Vaikutukset kuormitukseen ja liikkeeseen, kuormituslinjat
  • Liikeakselin tutkiminen palpaatiomenetelmällä

2. Päivä
Jalkaterän ja nilkan alueen virheasennot/poikkeamat ja näihin pohjallisratkaisuja ja harjoitteita

  • Etuosan virheasennot: varus, valgus, I-säteen poikkeamat
  • PTTD
  • Plantaarifaskian kiputilat
  • Jalkaterän takaosan virheasennot: varus, valgus
  • Akillesjänneongelmat